Barnetrening

Barnetrening

Trening med egen kroppsvekt for barn fra 1. – 8. klasse. Her har de mulighet til å trene judo og calisthenics med erfarne trenere. Timene har fokus på mestring og det å hjelpe hverandre. Vi ønsker å skape et positivt treningsmiljø og samhold blant barna.

.

“A champion is someone who gets up when he can’t.”

– Jack Dempsey