Råsterk 90 min

For dem som ønsker å trene styrke for hele kroppen etter enkle prinsipper.

Varighet:

60 min

Noen av våre trenere

Torbjørn Espevik Oddenes

Jeg har bred kompetanse innenfor idrett, trening og helse gjennom 5 år med høyere utdanning
på området. For meg er det viktig å motivere og skape treningsglede, i tillegg til å sørge for at
øvelser og bevegelser blir optimalt gjennomført.