Haugaland Calisthenics

Calisthenics

Calisthenics er, eller skal være, egenvektstrening, og har derfor i prinsippet blitt benyttet av oss mennesker siden vi først begynte å bruke kroppene våre til å trene.

 

Sjekk ut vår facebookside   F_icon.svg

.

“Shut up and train”

– Unknown

CALISTHENICS BARN

Trisdager og torsdager klokken 17:00 til 18:00

Beskrivelse av timen: En treningsøkt for det aktive barn som med en erfaren instruktør lærer fra seg nye ferdigheter. I denne prosessen utfordrer barnet seg selv, det blir inspirert av andre barns utvikling og det fellesskapet som oppstår. Hele prosessen fremmes av en instruktør som sørger for sikkerhet, ideer og veiledning til hele gruppen og det enkelte barnet.

Erfaring med gruppene er at barna liker tilbudet og at foreldrene gir tilbakemelding om høyere positivt aktivitetsnivå, et aktivitetsnivå der barna målrettet ønsker å lære og mestre. Målet med metoden er å myndiggjøre barnet i egen kropp slik at det blir sterkere, får bedre kroppskontroll og økt positivt selvbilde. Merveriden er at de også får mye erfaring i å samarbeide med andre barn, og voksne, i å nå egne, og gruppens felles mål.

 

CALISTHENIC YOUTHS

Tirsdager og torsdager klokken 17:00 til 18:00

Beskrivelse av timen: En treningsøkt der ungdommen lærer øvelser der de utvikler sitt repertoar av bevegelser, sin koordinasjon og sin fysiske og mentale styrke. dette gjøres i en gruppe der de sertifiserte instruktørene fra Haugaland Calisthenics, som holder høyeste nivå, gir dem råd og veileder dem i deres arbeid mot å mestre lette-middels-avanserte øvelser i calisthenics og street-workout. Ungdommen vil her møtes på eget nivå av unge instruktører, og klubbens coach vil veilede disse instruktørene i deres arbeid med den enkelte ungdom, slik at ungdommen møtes best mulig i sin utvikling.

CALISTHENICS

Tirsdager og torsdager klokken 18:00 til 19:00

Beskrivelse av timen: En treningsøkt for den som vil øke sin muskelære bevegelserom, sin koordinasjon og mobilitet. Mål: Preformance.

Målgruppe: Den aktive mosjonist, free-runners (parkour), street-turneren, danseren og yougautdøveren.

CALISTHENICS STRETCHING

Tirsdager og torsdager 1900 – 1930

Beskrivelse av timen: En treningsøkt for den som vil øke sin evne til bevegelse i ytterstillinger, ha en avslappet holdning og kropp uten clustre (muskelspenninger)

Mål: statisk og dynamisk beveglighet.

Målgruppe: Alle.

Noen av våre trenere i Calisthenics

Ariel Fjeldheim

Resepsjonist.

Mestring og glede

Robert Aleksej Eriksen

På Trimeriet underviser jeg i calisthenics, movement, yoga som hovedfelt.

Jeg har levd med trening hele livet og har spisskompetanse og særlig interesse for bevegelses-lære, individuell tilpasset utvikling og treningpsykologi.