UTMELDING

Vi gjør oppmerksom på at utmelding forutsetter at:

• Alle innbetalinger er ajour
• 12 måneders bindingstid er over

Avsluttes medlemskapet i bindingstid, må relevant dokumentasjon foreligge, ref. kontrakt.